กิจกรรม
ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-08-22 15:54:58

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website