กิจกรรม
อาสาสมัคร โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี รับวุฒิบัตรครั้งที่ 1
นายสัตวแพทย์ วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี มอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาสมัคร ที่มาช่วยงานกิจกรรมใน โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2562
โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ
เมื่อ : 2019-04-03 13:40:03

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website