กิจกรรม
กิจกรรม โครงการค่ายการเรียนรู้คนรักษ์ผืนป่า ดงฟ้าห่วน รุ่นที่2/2559 ตอน "เจ้านกน้อย"

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากคุณวัชระ สงวนสมบัติและคณะผู้เชี่ยวชาญเรื่อง นก จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. เป็นวิทยากรให้ความรู้

โดย : kittiya เมื่อ : 2016-06-30 14:18:40
คณะสำรวจลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในสวนสัตว์อุบลราชธานีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บตัวอย่างต้นชะมวง ครั้งที่ 2 ของปี พ.ศ.2559โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเก็บตัวอย่างข้อมูลเห็ดเพื่อจำแนกสปอร์ ลักษณะและชนิด โดยอาจารย์ สาขาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่1,217ไร่

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2016-08-02 09:49:48
กิจกรรมวันแม่ ทำสบู่สมุนไพรดอกเข้าพรรษา

ชื่อ เข้าพรรษา ชื่ออื่นๆ กล้วยจะก่าหลวง ข่าเจ้าคุณวินิจ (ทั่วไป) ว่านสาวหลง (ภาคกลาง), เข้าพรรษา (อุบลราชธานี สระบุรี), กลางคาน ชื่อวิทยาศาสตร์ Globba winitii C.H. Wright ชื่อวงศ์ Zingiberaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นสูง 50-70 ซม. ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 5.5-20 เซนติเมตร ยาว 15-25 เซนติเมตร โคนใบรูปหัวใจแคบๆ แฉกลึก ปลายใบเรียวแหลม ใบอ่อนมีขนสีขาวเล็กๆ ปกคลุม ก้านใบยาว 5-7 ซม. ส่วนโคนแผ่เป็นกาบหุ้มซ้อนกันเป็นลำต้นเทียม ช่อดอกแบบช่อกระจะ แยกแขนงสั้นๆ ออกที่ปลายยอด กลีบดอกสีเหลือง กลีบดอกพัฒนามาจากเกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน ช่อดอกยาว 8-15 ซม. ห้อยโค้งลง ก้านช่อยาว ใบประดับรูปไข่กว้าง รูปขอบขนานหรือรูปใบหอกกลับ สีขาวอมชมพูหรือสีม่วงเข้มรองรับ ยาว 1-3 ซม. ปลายมน แหลม หรือแหลมยาว ใบประดับย่อยสีขาว แต่ละช่อแขนงมี 2-3 ดอก ใบประดับย่อยสีเดียวกับใบประดับ ขนาดเล็กกว่า กลีบเลี้ยงยาวได้ประมาณ 0.5 ซม. ปลายแยกเป็น 3 แฉก หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 1.5 ซม. กลีบดอกยาวเท่าๆ กัน ยาวประมาณ 0.5 ซม. เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันติดบนหลอดกลีบดอก รูปใบหอก ยาวเท่าๆ หลอดกลีบดอก กลีบปากติดเหนือเกสรเพศผู้ที่เป็นหมันประมาณ 1 ซม. รูปสามเหลี่ยมกางออกสองข้าง ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 1 อัน ก้านเกสรโค้งลง ยาวประมาณ 2 ซม. หุ้มก้านเกสรเพศเมีย ปลายเกสรเพศผู้แผ่รูปดาว ข้างละ 2 แฉก ก้านเกสรเพศเมียรูปเส้นด้าย ยอดเกสรรูปถ้วย ผลรูปไข่ ยาวประมาณ 0.7 ซม. มี 3 พู ตื้นๆ ผิวด้านนอกขรุขระ เมล็ด 6 เมล็ด กล้วยจะก่าหลวงเป็นพืชถิ่นเดียว และพืชหายากของไทย พบตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา ระดับความสูงจนถึงประมาณ 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม สรรพคุณ กล้วยจะก่าหลวงเป็นดอกไม้สำคัญในวันเข้าพรรษา ใช้ในประเพณีตักบาตรดอกไม้ ของจังหวัดสระบุรี เหง้า นำมาใช้เป็นส่วนผสมของยาสระผม สบู่ ใช้ในการรักษาอาการคันตามผิวหนัง

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2016-08-16 11:41:01
ฐานการเรียนรู้ ที่7 นักสำรวจทรัพยากร ค่ายลูกเสือ การศึกษานอกโรงเรียน กุดข้าวปุ้น (กศน.กุดข้าวปุ้น)จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559

ฐานการเรียนรู้ ที่7 นักสำรวจทรัพยากร ค่ายลูกเสือ การศึกษานอกโรงเรียน กุดข้าวปุ้น (กศน.กุดข้าวปุ้น)จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2016-08-21 08:59:15
ทีมสำรวจและวิจัยอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจเห็ด และเก็บตัวอย่างแมลงในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยและหาความหลากหลายในป่าพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2016-08-28 11:06:33
เปิดอาคารนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กำหนดการจัดกิจกรรม การเปิดอาคารนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และการเปิดโซนการจัดแสดงตัวอย่างสัตว์เลื้อยคลานที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 - พิธีเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ - พิธีลงนามถวายพระพร - พิธีการแถลงข่าวการเปิดอาคารนิทรรศการ โดย ผอ.สวนสัตว์อุบลราชธานี - กิจกรรมเริ่มในช่วง09.00 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2560 และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานโครงการ ซึ่งสวนสัตว์อุบลราชธานีได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. มาตั้งแต่เมื่อ พุทธศักราช 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการสนองพระราชดำริในโครงการ 5 ปี มีการดำเนินงานภายใต้ 3 กรอบการเรียนรู้ 8 กิจกรรมอันประกอบไปด้วย กรอบการเรียนรู้ที่ 1 กรอบการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กรอบการเรียนรู้ที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกรอบการเรียนรู้ที่ 3 กรอบการสร้างจิตสำนึก ทางโครงการอพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานีดำเนินกิจกรรมในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยการการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานร่วมกับนักวิชาการจากหลายหน่วยงานในการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(สวนจิตรลดา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. จึงทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรกายภาพและชีวภาพได้เป็นจำนวนมาก ภายในพื้นที่ 1,217 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของสวนสัตว์อุบลราชธานี ดังนั้น เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ใช้ประโยชน์และศึกษาเรียนรู้ จึงนำมาซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงนิทรรศการอันเป็นข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน นิทรรศการนี้จึงเป็นการเก็บรวมข้อมูลจากการสำรวจทั้งหมดมาจัดแสดง รวมถึงวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ อพ.สธ.อีกด้วย ซึ่งภายในบริเวณจัดแสดงนั้นจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการ ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีเฉพาะในประเทศไทย Only in Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. มาจัดแสดงในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี และการจัดแสดงความเป็นมาของการสำรวจพื้นที่ ส่วนที่ 2 เป็นการจัดแสดงนิทรรศการความหลากหลายของแมลงสัตว์ที่ตัวเล็ก และมีมากที่สุดในโลก ส่วนสุดท้ายส่วนที่ 3 เป็นการจัดแสดงความหลากหลายที่ได้จากการเข้าสำรวจพื้นที่ของสัตว์จำพวก สัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการจะได้รับข้อมูลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ อีกทั้งยังได้เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่หลายท่านอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่ง เราจะรวบรวมและจัดแสดงภายในพื้นที่ของอาคารแสดงนิทรรศการนี้

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-04-04 10:38:00
โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ ภายในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกกรรม ตามแผนงานอนุรักษ์ โดยการนำเอาเศษใบไม้ในพื้นที่มาหมักรวมกับมูลสัตว์กินพืชในสวนสัตว์อุบลราชธานี เช่น มูลกวาง และมูลม้าเป็นหลัก เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยจากภายนอก และอีกทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในแผนการดำเนินงาน สวนสัตว์สีเขียวหรือ Green Zoo และแผนการดำเนินงานสวนสัตว์ต้นแบบและแผนพัฒนาสวนสัตว์ ในมิติที่ 4 การจัดการสวนสัตว์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Growth)

โดย : kittiya เมื่อ : 2017-04-11 16:47:48
กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด ครั้งที่1/2560 จากคณะสำรวจและทีมวิจัยอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะอาจารย์และทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าสำรวจในพื้นที่ วันที่ 21 เมษายน 2560 ครั้งที่1/2560 ในกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร ในพื้นที่ 120 ไร่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-04-28 09:50:07
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเข้าชม

สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ได้เปิดบริการรับรองนักท่องเที่ยวในเทศการแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่นการทำดอกเทียน นั่งรถม้า ถ่ายรูปในนิทรรศการ และกิจกรรมอีกมากมายสวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ได้เปิดบริการรับรองนักท่องเที่ยวในเทศการแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย เช่นการทำดอกเทียน นั่งรถม้า ถ่ายรูปในนิทรรศการ และกิจกรรมอีกมากมาย

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-07-09 11:25:45
โรงเรียนมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

โครงการนำนักเรียน ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ในช่วงเปิดภาคเรียนมีนักเรียนมาทัศนศึกษา และเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเพื่อมาเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้มีทักษะ แนวคิด และพัฒนาในรูปแบบการเรียนรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ส่งเสริมในวิชาการ และนิทรรศการ อาคารดงกลางฟ้า ได้เปิดต้อนรับน้องๆและนักท่องเที่ยวทุกวัน เวลา 08.30น. - 16.30น. ภายในอาคารมี 2 ชั้น ชั้นที่1 นิทรรศการ ONLY IN THAILAND และชั้นที่2 นิทรรศการแมลง และประวัติโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : P.piyanooch เมื่อ : 2017-07-18 11:01:13
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2561 สาธิตการทำพรรณไม้แห้งเพื่อการศึกษา ณ ฐานการเรียนรู้ ข้างนิทรรศการดงกลางฟ้า สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-04-27 14:30:42
กิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

อพ.สธ.สอบ. ร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม รุ่นที่ 22 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 ณ อาคารสัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-04-27 15:17:57
สำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 2/2561

คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. เข้าสำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2561

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-08-22 11:24:43
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

อพ.สธ.สอบ.เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-08-22 13:44:02
สำรวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปัก ครั้งที่ 3/2561

คณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. ร่วมกับ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสำรวมความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 10 กันยายน 2561

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-09-27 14:07:51
ค่ายการเรียนรู้ “คนรักผืนป่า ดงฟ้าห่วน” รุ่นที่ 3/2562

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. รุ่นที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-11-08 10:56:16
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ อพ.สธ.สอบ. และเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้จริงให้กับนักเรียน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2018-11-23 13:39:58
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 1/2562 รุ่นที่ 4

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 4/2562 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-27 15:45:36
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชช่วยเตรียมการจัดค่ายงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 1 และ 2 /2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-27 16:02:51
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 5

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 5/2562 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 โดยมีนักเรียนร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน จาก 15 โรงเรียน

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-27 16:06:49
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 6

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 6/2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-31 10:33:15
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรมเยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 3 และ 4 /2562

อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ช่วยเตรียมงานค่ายอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 3 และ 4 /2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-01-31 10:51:04
นศ.ปี 4 คณะครุศาสตร์ มรภ.อบ. เข้าศึกษาพรรณไม้ภายในสวนสัตว์

เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ภายในสวนสัตว์และแนวทางการอนุรักษ์ แก่นักศึกษาชั้นที่ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-02-22 10:34:37
ค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 7

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเปิดงานโครงการ “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพแก่เยาวชนในเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 7 ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนเข้าร่วม 200 คน จาก 13 โรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สัมมนาดงฟ้าห่วน สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-02-22 10:43:55
ค่าย Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอยสมเด็จพระเทบรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี รับเชิญให้เป็นวิทยากร “โครงการพัฒนาผู้เรียน ค่าย Nature Kids ห้องเรียนธรรมชาติ ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โรงเรียนคำเม็กหนองนางฟ้า สพป. ยโสธร เขต 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 10:54:21
อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมกิจกรรมย้ายถุงกล้าพืชพรรณไม้ภายในเรือนเพาะชำ

อาสาสมัครนักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ีสมัครเข้าร่วม โครงการอาสาสมัครโครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมย้ายถุงกล้าพืชพรรณไม้ภายในเรือนเพาะชำ

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 11:09:00
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2562 โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมติดป้ายข้อมูลพรรณไม้ภายในกรงนกใหญ่

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 11:17:07
อาสาสมัคร โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี รับวุฒิบัตรครั้งที่ 1

นายสัตวแพทย์ วันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี มอบวุฒิบัตรให้แก่อาสาสมัคร ที่มาช่วยงานกิจกรรมใน โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ในวันที่ 2 เมษายน 2562

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-04-03 13:40:03
ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ร่วมจัดนิทรรศการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-08-22 15:54:58
โครงการขยายพันธุ์เห็ดป่าดั้งเดิมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงาน อพ.สธ.สอบ. เข้าพื้นที่ปกปักทรัพยากรสวนสัตว์อุบลราชธานี ในการนำเชื้อเห็ดป่าที่เพาะขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการมาขยายเชื้อบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักทรัพยกร

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2019-08-29 10:21:33
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

เจ้าหน้าที่โครงการ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัยากรภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2563

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2020-02-06 10:36:20
โครงการสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสมบัติทางเคมีของต้นเคียนหินในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้ามาเก็บตัวอย่างตะเคียนใบ(Hopea thorelii Pierre) และร่วมกันดำเนินโครงการสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสมบัติทางเคมีของต้นเคียนหินในพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี

โดย : พงศ์เทพ ดวงคำ เมื่อ : 2020-08-30 10:48:22

Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website